Начало / За приспособленията, от които имаме нужда

За приспособленията, от които имаме нужда

Редът на отпускането на приспособления за хора с увреждания - като бастуни, канадки, инвалидни колични, рингови колички, резервни части за тях, антидекубитални възглавници и дюшеци както и стол за баня се определят в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хора с увреждания, приложение № 7, чл.40, точки 11,12,13 и 14 .

За повече информация относно необходимите документи можете да се обърнете към Агенцията за социално подпомагане по постоянен адрес.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...