Начало / НОВИНИ / / ЗАДЪЛЖАВАТ АПТЕКИ СЪС ЗАКОН ДА ДАВАТ ДЕНОНОЩНИ ДЕЖУРСТВА

НОВИНИ

ЗАДЪЛЖАВАТ АПТЕКИ СЪС ЗАКОН ДА ДАВАТ ДЕНОНОЩНИ ДЕЖУРСТВА

Здравното министерство облекчава продажбата на лекарства в градове и села с недостиг

 

В областните градове, където има недостиг на аптеки с денонощен режим на работа, наличните аптеки ще бъдат задължени да осигуряват 24-часови дежурства по график. Това предвиждат промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, публикувани от здравното министерство за обществено обсъждане.

Промените предвиждат създаването на Национална аптечна карта, която да определи потребностите на населението от достъп до лекарства и да се идентифицират областите, градовете и селата с недостиг на аптеки.

Въвеждането на задължителните денонощни графици за аптеките е само една от мерките за разширяване на достъпа на хората, особено на тези в по-малките населени места, до лекарства.

Графиците с дежурствата ще бъдат тримесечни, ще се изготвят от Регионалните здравни инспекции и ще съдържат име и адрес на аптеката, както и дати през съответния период, на които тя ще работи денонощно.

Селски аптеки ще работят два пъти седмично на половин работен ден

Предвижда се в населените места с недостиг да бъде облекчена процедурата за разкриване на втора и трета аптека, когато един търговец на дребно вече е получил лиценз. Разкриването на втори и следващ адрес ще изисква по–малки инвестиции и по–малко разходи за аптеките, тъй като административната процедура за разкриването му е максимално улеснена.

Освен това няма да се изисква на втория и следващ адрес да работят магистър–фармацевти на пълен работен ден, а ще се допуска работното време да бъде не по–малко от два дни седмично по 4 часа.

Това предложение цели да осигури достъп до лекарства основно в селата, където няма изгода от поддържането на аптека с персонал на пълен работен ден.

Пациентите ще доплащат по-малко за лекарства

Пациентите да доплащат по-малко за частично покриваните от здравната каса лекарства, предвиждат промени в наредба на здравното министерство, която беше приета на заседанието на Министерския съвет в сряда.

Промяната се отнася до лекарствата от една и съща група – например за лечение на сърдечно-съдови заболявания, където има един най-евтин и напълно покриван от НЗОК медикамент и няколко други по-скъпи.

Сега, ако лекарят изпише по-скъпото лекарство от групата, НЗОК плаща стойността на най-евтиния, а разликата се доплаща от пациента. В някои случаи доплащането е стотинки, но за по-скъпите лекарства може да достигне десетки и дори стотици левове. Още

Друг начин за подобряване на достъпа на хората до лекарства е възможността за разкриване на аптеки, които се ръководят от магистър–фармацевт с по–малък от изискуемия стаж, както и от помощник–фармацевти, като облекчението ще важи отново само за населени места с недостиг. Към настоящия момент такива аптеки могат да се разкриват само в населени места без аптека.

С предложените промени се дава възможност да се разкриват такива аптеки дори и в населеното място да има аптека, ако е налице недостиг от съответните дейности съгласно Националната аптечна карта.

В мотивите към законопроекта от здравното министерство посочват, че предлаганите мерки не създават административни ограничения, нито водят до намеса в свободната конкурентна среда.

Мерки срещу паралелния износ

С промените в закона се предприемат и мерки срещу т.нар. паралелен износ на лекарства, при който медикаменти се изнасят от България за страни от Западна Европа, където се продават на по-високи цени и това води до липси на лекарства у нас.

Когато за период от 6 месеца се наблюдава липса или недостиг на дадено лекарство или то е единствено по рода си в позитивния лекарствен списък, то ще бъде включено в списък с наблюдаваните лекарства. Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) ще публикува на интернет страницата си списъка и търговците на едро с лекарствени продукти ще са длъжни да уведомяват ИАЛ, ако планират да извършат износ на тези лекарствени продукти.

Медикаменти, включени в този списък, ще могат да се изнасят, когато в 30 дневен срок от постъпване на уведомлението ИАЛ не издаде заповед за ограничаване на износа на конкретния лекарствен продукт.

Фармацевтичните фирми длъжни да публикуват лекарите, които пращат на екскурзии

С друга разпоредба фармацевтичните фирми се задължават всяка година да публикуват на интернет страницата си списък с имената на лекарите, които предписват и отпускат лекарствени продукти, ако през съответната година те са били финансирани пряко от компанията или чрез други лица за участие в мероприятия, свързани с лекарствените продукти на фирмата.

Тази разпоредба визира екскурзиите и скъпи подаръци, които фармацевтичните фирми правят на лекари, които изписват техни медикаменти. Тази практика не веднъж беше критикувана от здравния министър Петър Москов.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...