Начало / НОВИНИ / / Втори пакет с 88 мерки за намаляване на административната тежест предложи вицепремиерът Даниела Бобева

НОВИНИ

Втори пакет с 88 мерки за намаляване на административната тежест предложи вицепремиерът Даниела Бобева

Втори пакет от мерки за намаляване на административната тежест предложи вицепремиерът Даниела Бобева за разглеждане в Министерския съвет. Това съобщи самата тя на пресконференция след правителственото заседание. „Получени бяха 81 предложения от министерствата и 160 от страна на областните администрации, съгласувано с общините. На тази база днес внесохме общо 88 мерки“, обяви вицепремиерът по икономическото развитие.

Г-жа Бобева разясни какъв ще бъде ефектът от изпълнението на мерките: отпадане или преминаване в регистрационни на 13 режима; намаляване на сроковете по 14 режима; намаляване на таксите по 9 режима; намаляване на документите по 34 режима; разширяване на каналите за достъп до услугата на 5 режима; намаляване на задълженията за информиране по 7 режима; опростяване на процедурата по 14 режима.

„Всяка една от мерките върви с аргументи. Те най- често са три. На първо място – дали такива мерки са необходими и дали са свързани с европейски регулации. Ако те са такива, няма как да се премахнат. Вторият критерий е дали има практики в ЕС за такива режими, такси и административни тежести. Третият критерий е свързан с ефекта от тази мярка – дали тя влияе неблагоприятно върху гражданите или върху бизнеса“, обясни вицепремиерът. Тя добави, че се оценява и ефектът на мерките върху бюджета.

Г-жа Бобева изтъкна някои от мерките в пакета. Така например мярка 10 се отнася до процедурата за издаване на винетни стикери за хора с увреждания. „Ще отпадне необходимостта от повече от едно посещение в Дирекции „Социално подпомагане“ по местоживеене и редица документи, като се създава възможност за получаване на стикера по пощата. Това ще облекчи лицата с увреждания. Данните са, че близо 150 000 човека на година се възползват от тази мярка“, подчерта вицепремиерът. Необходимата промяна е в Наредба № Н-19 от 02.12.2008 г. за условията и реда на освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18 годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20 годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища, издадена от министъра на транспорта и министъра на труда и социалната политика.
Мярка № 11 е относно предоставяне на целева помощ за хора с трайни увреждания над 50 % ЕР на ТЕЛК за покупка и изработване на помощни средства и медицински изделия от дирекциите „Социално подпомагане”, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания. Проблемът касае промяна в действащата нормативна база на - Законът за интеграция на хората с увреждания, както и Правилника за неговото прилагане, включително Наредбата за условията и реда на за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35 а, ал 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и Закона за медицинските изделия.

Мярка № 53 предлага намаляване на сроковете по издаването на европейската здравноосигурителна карта – предложението е намаляването на този срок на 1 ден и с разглеждане на възможностите за удължаване на срока на валидност, който в момента е 1 година. Предстои промяна на чл. 80 б от Закона за здравното осигуряване относно срокът на валидност. Пояснява се, че проблемът със срокът на издаване на картата е свързан с процеса на договаряне на подизпълнителите на тази услуга към НЗОК. Отговорната институция е Министерството на здравеопазването. Мярка № 54 – заверяване на протоколи за отпускане на лекарства. Предложението е срокът на тези протоколи да стане 1 година. Така ще се намали честата на ползване на услугата от НЗОК както и разходите на пациентите. Ще има ефект и върху администрацията поради намаляване на броя на заявленията за услуги. Отговорните институции по тази мярка са Министерството на здравеопазването и НЗОК, както е необходима промяна в Националния рамков договор и Закона за здравното осигуряване.


 

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...