Начало / НОВИНИ / / Участие в клинични изпитвания

НОВИНИ

Участие в клинични изпитвания

В болница MБАЛНП “Св. Наум” се провеждат клинични проучвания в областта на неврологията и психиатрията. Желаещите да участват в клинично проучване могат да получат допълнителна информация на телефон: 02/ 9702 152.

В болница „Свети Наум” – София високо специализирани екипи от невролози участват в международни програми за прилагане на нови медикаменти при социално значими неврологични заболявания: паркинсонова болест, медикаменти за ранна Паркинсонова болест, медикаменти за късна Паркинсонова болест с усложнения от Леводопа терапия, множествена склероза, лечение на начални форми на заболяването, лечение в извънпристъпен период при сигурна диагноза – орални или инжекционни медикаменти, болест на Алцхаймер, симптоматично лечение на лека до умерено-тежка степен на заболяването, мозъчно-съдови заболявания, профилактика и лечение при пациенти с анамнеза за мозъчен инфаркт или преходна исхемична атака, главоболие и дълготрайно лечение на мигрена. Телефони за връзка: 02/ 9702 204; 02/ 9702 194.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...