Начало / НОВИНИ / / Ще разрешат ползването на лекарства за състрадателна употреба

НОВИНИ

Ще разрешат ползването на лекарства за състрадателна употреба

Тринайсет години след създаването и приемането на европейския регламент за това, в страната ще се регламентира лечението с т. нар. медикаменти за състрадателна употреба.

Това голяма промяна в Закона за лекарствата, публикуван на сайта на МЗ за обществено обсъждане.

Съгласно еврорегламент, лечението на група от пациенти, страдащи от хронично или тежко инвалидизиращо заболяване или пък от болест, която може да се счита за животозастрашаваща, без възможност да бъдат добре лекувани с помощта на разрешено в съответната държава лекарство, може да се извършва с медикамент, за който е подадено заявление за издаване на разрешение за употреба или е в процес на провеждане на клинично проучване.

Предвижда се в наредба на МЗ да бъдат определени условия и ред, при които да се извършва лечението с лекарство за състрадателна употреба. „По този начин ще се даде възможност на пациентите, които не са включени в клинично изпитване, да получат достъп до лечение, когато липсва алтернатива, и лекарственият продукт не е разрешен в друга държава“, посочват от МЗ в мотивите към промяната.

Страната ни е на първо място по лоши основни здравно-демографски показатели от всички държави членки на ЕС. С предложената промяна, която касае  пациентите с хронични и тежки инвалидизиращи заболявания, както и животозастрашаващи заболявания, които са в челните места за смъртност или инвалидизиране, се дава възможност за подобряване на достъпа до иновативно лечение на нуждаещите се пациенти, отбелязват още от ведомството.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...