Начало / НОВИНИ / / Проучване в Полша показва възможна полза за намаляване на имунната активност в МС при използване на специални пластири

НОВИНИ

Проучване в Полша показва възможна полза за намаляване на имунната активност в МС при използване на специални пластири

Полски изследователи съобщават резултатите от малко клинично изпитване, при което се използва пластир, залепян върху кожата, съдържащ миелин пептиди (части на вещество, което изолира нервните влакна и е обект на имунната атака на мозъка и гръбначния мозък в MS), което са приложили на 20 души с пристъпно-ремитентна МС. Прилагането на кожния пластир, води до значително намаляване на активността на заболяването и пристъпите, в сравнение с другите 10 души, на които е даден неактивен пластир плацебо. Проучването трае над една година. Установено е, че лечението е безопасно и се понася добре от пациента. Изследователите признават, че са необходими допълнителни проучвания при по-голям брой хора, за да бъде определено дали този метод има потенциал като безопасен и ефективен подход на лечение за хората с MS. Агата Walczak, MD, PhD, и Krzysztof Selmaj, MD, PhD (Университет в Лодз, Полша) и колеги докладват своите констатации в JAMA Neurology.

История: При MS, имунните клетки, наречени Т-клетки, атакуват и унищожават миелина, вещество, което предпазва нервните влакна, и причинява увреждане на главния и гръбначния мозък. Тези атаки водят до клинични симптоми. При здравите хора Т-клетките не атакува миелина, защото се призпознават като част от собственото тяло и имунната система е обучена да бъде "толерантна" към миелина и така не го атакува. Една от целите на MS терапия е селективно да бъде възстановена нормалната поносимост към собствената миелин, оставяйки останалата част от имунната система непокътната. В предходни изследвания, учените са прилагали протеин миелин орално при опити с мишки и е имало успех при потискане на заболяването. Клиничното изпитване на този подход при хората с MS не е било успешно.

Кожата на човек е първата линия на имунната защита, и съдържа голям брой имунни клетки. Прилагането на миелин пептиди върху кожата на мишки с MS-като болестта води до потискане на болестта. Проучването в Полша тества този подход при хора с пристъпно-ремитентна МС.

Проучването: Изследователите включват 30 участниците с пристъпно-ремитентна МС. Те получавали 1 пластир, съдържащ смес от три пептиди миелин (миелин основен протеин, proteolipid протеин и миелин олигодендроцитен протеин). Лепенката се поставя на кожата от дясната горната част на ръката и се сменят веднъж седмично в продължение на 4 седмици и след това веднъж месечно в продължение на 11 месеца. ЯМР се извършва в началото на изследването и на всеки 3 месеца до края на изследването.

Изследователите съобщават, че след прилагането на тези пластири, активността на заболяването след ЯМР, е значително намалено. Годишният темп на рецидивите е бил намален с 69,3% в сравнение с плацебо. Делът на хората с влошаване на уврежданията е намалял с 51%.  Няма съобщения за настъпили сериозни нежелани събития. Имало е леки кожни реакции при някои пациенти, които са отзвучали без лечение. Резултатите от лабораторни изследвания също не показват кръвни, чернодробни или бъбречни аномалии при пациентите, участвали в изследването.

Изследването на полските учени използва нов и интригуващ опит за предизвикване на имунната система да спре да атакува нервната система на хората с пристъпно-ремитентна MS. Допълнителните проучвания при по-голям брой хора са необходими, за да се определи дали този метод има потенциал като безопасен и ефективен подход на лечение за хората с MS.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...