Начало / НОВИНИ / / Производителите задължени да обявяват защо изтеглят лекарство от пазара

НОВИНИ

Производителите задължени да обявяват защо изтеглят лекарство от пазара

Производителите на лекарствени продукти ще бъдат задължени да посочват конкретните причини за изтеглянето на лекарство от пазара пред националната и европейската агенция по лекарствата. Освен това фармацевтичните фирми ще трябва да уведомяват Националния съвет по цени и реимбурсиране в случаите, когато прекратяват продажбите на продукт без аналог, включен в позитивния лекарствен списък.

Това предвиждат промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които бяха одобрени в сряда от Министерския съвет. И сега по закон фармацевтичните фирми са задължени да предупреждават 18 месеца преди изтеглянето на даден продукт от българския пазар, но уведомяваха само Изпълнителната агенция по лекарствата.

С промените в закона при проблеми или съмнения за безопасността на определен лекарствен продукт в страна членка на Европейския съюз, случаят трябва да се изследва и на европейско, и на национално ниво във всички страни, където се разпространява продуктът. С проекта се прецизират и разпоредби, отнасящи се до начина на оформление на листовката на лекарствените продукти, за да бъдат по-ясни и разбираеми за пациентите.
 

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...