Начало / НОВИНИ / / Помагало в помощ на хората с МС

НОВИНИ

Помагало в помощ на хората с МС

Излезе от печат помагалото "В помощ на хората с МС", същото съдържа полезна информация, касаеща хората с МС относно спазването на правилата за лекарствата, отпускани от НЗОК с протоколи, както и тези, които имат ЕР на ТЕЛК за намалена работоспособност и всичко, което се отнася до социалните аспекти и подпомагане на хората с  увреждания у нас, свързано с нормативните изменения в законодателството за хората с увреждания. ТО СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА ЧРЕЗ КОМИСИИТЕ, ПРЕЗ КОИТО МИНАВАТ ПАЦИЕНТИТЕ С МС за получаването на протоколи за скъпоструващо лечение.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...