Начало / НОВИНИ / / ПРИЕХА НОВАТА НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА

НОВИНИ

ПРИЕХА НОВАТА НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА

Правителството прие нова Наредба за медицинската експертиза. Причините за днешното решение на Министерския съвет са свързани със съдебно оспорване на действащата наредба, при което ВАС установи нарушение на административнопроизводствените правила. Отменянето на наредбата отчасти или в нейната цялост създаде правен вакуум със значителни неблагоприятни последици за хората с увреждания.

С новата наредба се създава правна регламентация на принципите и критериите на медицинската експертиза за определяне наличието на временна или трайна неработоспособност и на реда за нейното извършване. целта е д се осигури уеднаквяване на дейностите, свързани с медицинската експертиза на територията на страната.

Наредбата се прилага и с цел да осигури определени права на пациентите – например, правото им на отсъствие от работа или осигуряване на подходяща работа с цел полагане на оптимални грижи за здравето до неговото пълно или максимално възможно възстановяване. В същото време, чрез новия документ се осигурява стабилност и предвидимост на резултатите от нея, което е предпоставка за планиране и прогнозиране на всички произтичащи от медицинската експертиза последствия, включително социалните придобивки и финансови обезщетения, които по себе си са обект на прилагане на други нормативни документи.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...