Начало / НОВИНИ / / От днес АСП изплащат новата месечна помощ за хора с увреждания

НОВИНИ

От днес АСП изплащат новата месечна помощ за хора с увреждания

От днес Агенцията за социално подпомагане (АСП) изплаща новата месечна помощ за хората с увреждания по банков път, съобщи пресцентърът й. Парите са за януари.

От 1 януари всички пълнолетни с трайни увреждания имат право на месечна помощ по Закона за хората с увреждания. Тя заменя досегашните добавки за социална интеграция и прекратените социални пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия от НОИ в размер на 25% до декември 2018 г. Размерът на помощта се определя и актуализира като процент от линията на бедност в България и в зависимост от степента на увреждане. Хората, които не са получавали интеграционни добавки, трябва да подадат заявление-декларация в дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) по настоящ адрес до 31 март, за да им бъде отпусната новата месечна подкрепа, считано от 1 януари 2019 г. Заявлението трябва да подадат и хората, които получават месечна добавка за социална интеграция за наем на общинско жилище, тъй като от 1 януари 2019 г. сумата се отпуска като целева помощ и се превежда директно на общините.

На хората, които преди са получавали интеграционни добавки, новата помощ се отпуска служебно от АСП.

Размерът на помощта за 2019 г. варира от 24,36 лв. до 198,36 лв. В масовия случай тя е по-голяма от досегашните добавки. Законът гарантира, че никой няма да вземе по-малка сума от получаваната през 2018 г. Най-високият размер е за хора с над 90% степен на увреждане и с чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. За тях парите през 2019 г. ще са 57% от линията на бедност, което прави 198,36 лв.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...