Начало / НОВИНИ / / Намалени са парите за медицински изделия за инвалиди

НОВИНИ

Намалени са парите за медицински изделия за инвалиди

 
По-малко средства за медицинските изделия на хората с увреждания са осигурени през 2016.
 
В бюджета на МТСП са предвидени 41 млн. лв., а през 2015 г. са изплатени малко над 52 млн. лв. по Закона за интеграция за хората с увреждания.
Средно на месец са подпомогнати 524 504 души. По всички мерки по този закон - за изплащане на целеви помощи за медицински изделия, помощни средства - през 2015 г. са изплатени 190 млн. лв. от АСП.
 
Заделените средства за политиката за хората с увреждания тази година е с близо 5 млн. лв. по-голяма. Целта е да се осигури социална подкрепя за заетост и интеграция.

МТСП публикува за обществено обсъждане нова стратегия за хората с увреждания до 2020 г. "Най-голямото предизвикателство в политиката за хора с увреждания е гарантиране на възможности за тяхната трудова заетост, както и предоставяне на адекватна подкрепа на работещите и на работодателите.
Все още у нас не са достатъчно на брой адаптираните работни места за хора с увреждания. Необходимо е да се реализират повече мерки за насърчаване на работодателите да назначават хора с увреждания", пише в документа. Стратегията прави само преглед на съществуващото законодателство, без да дава конкретни насоки за подобряването му.

Към момента няма движение и по представената в началото на годината концепция за реформа на системата на ТЕЛК, която предвижда да има две експертизи - медицинска и за работоспособността.
Концепцията е твърде неясна по отношение на това как бизнесът ще бъде стимулиран да наема хора с увреждания и дали и как работещите ще получават пенсия от НОИ. МТСП и МЗ закъсняват значително с промените - според Кодекса за социално осигуряване законовите текстове трябва да са внесени в парламента в края на юни.

СТАТИСТИКА

Според данни за ЕС около 26% от европейците от 16 г. нагоре имат ограничение в техните способности.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...