Начало / НОВИНИ / / НЕЛК ПОЯСНИ ЗА АСОЦИАЦИЯТА НА ХОРАТА С МС ОТНОСНО ПОЖИЗНЕНИЯ СРОК НА РЕШЕНИЕ НА ТЕЛК

НОВИНИ

НЕЛК ПОЯСНИ ЗА АСОЦИАЦИЯТА НА ХОРАТА С МС ОТНОСНО ПОЖИЗНЕНИЯ СРОК НА РЕШЕНИЕ НА ТЕЛК

В получен отговор, подписан от директора на НЕЛК д-р Кънчо Райчев, се пояснява, че относно определянето на пожизнен срок при заболяването МС е приложима забележка 6 към част VII , а именно

При увреждане на нервната система с дефенитивен характер се определя пожизнен срок. Тази забележка е пряко свързана с чл. 69, ал. 4, в която е предвидено, че при дефенитивни състояния без възможност за пълно или частично възстановяване се определя пожизнен срок на инвалидността Дефенитивни състояния са състоянията които не търпят позитивна или негативна еволюция във времето. Преценката следва да се извършва въз основа на издадените медицински документи - епикризи, , изследвания, експертни консултации от които изключително важно значение имат експертните лекарски комисии към Клиниките по неврология в Университетските болници, които решават за отпускането на безплатно лечение по линия на НЗОК. Комисиите използват скалата на Курцке, която дава точна представа за степента и тежестта на увреждане. В съвкупност при прегледа на пациента с МС всяка ТЕЛК може да определи пожизнен срок на лицето с увреждане, в зависимост от неговото индивидуално състояние, съобразено със скалата на КУРЦКЕ, която се определя за основа при определянето тежестта на заболяването и може да бъде приложена при опрделяне на срока на инвалидност. 

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...