Начало / НОВИНИ / / МЗ предвижда определянето на пожизнен ТЕЛК за хората с МС със скалата на Курцке

НОВИНИ

МЗ предвижда определянето на пожизнен ТЕЛК за хората с МС със скалата на Курцке

В получен отговор, подписан от д-р Петър Грибнев, зам. -министър в Министерството на здравеопазването, адресиран до Асоциацията на хората с МС, се дава информация, че съгласно постъпил отговор, изготвен от акад. Иван Миленов, степента на инвалидизация при пациентите с МС се определя от скалата на Курцке в цял свят, в това число при пациентите с първичнопрогресираща МС и вторичнопрогресираща МС. Становището на Експертния съвет по медицинската специалност "Нервни болести" ще бъде представено и по време на работата на новосформираната работна група към МЗ, която ще обсъжда въпроси, касаещи практическото приложение на Наредбата за медицинската експертиза, заедно с изразените мотити на Асоциацията на хората с МС за определянето на пожизнен срок при цитираните по-горе форми на заболяването.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...