Начало / НОВИНИ / / До 14 септември могат да се подават заявления за подвижни урни

НОВИНИ

До 14 септември могат да се подават заявления за подвижни урни

Хората с трайни увреждания, които не могат да отидат до избирателните секции, могат да заявят желание да гласуват с подвижна урна на предсрочните парламентарни избори до 14 септември.

Документът се подава в съответната община по постоянен адрес. През интернет страницата на общината това може да стане и по електронен път. Може да се подаде и по настоящ адрес, ако той не съвпада с постоянния, но избирателят трябва първо да е поискал да бъде включен в избирателния списък по настоящ адрес. В искането за подвижна урна трябва да бъдат посочени имената на гласоподавателя, ЕГН, постоянният или настоящият адрес. Прилага се и копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).

Хората с влошено зрение или тези, които не могат сами да отбележат вота си в бюлетината, имат право на придружител в тъмната стаичка в изборния ден. Един човек обаче не може да е придружител на повече от двама избиратели. Избирателите, които искат да гласуват там, където е настоящият им адрес, трябва да подадат заявления до 20 септември. В противен случай те попадат в избирателните списъци по постоянния си адрес, вписан в личната карта.

Искането се подава в общината по временната адресна регистрация, за да бъдат отписани избирателите от единия избирателен списък и вписани в другия.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...