Начало / НОВИНИ / / Дискриминацията по възраст най-разпростанена

НОВИНИ

Дискриминацията по възраст най-разпростанена

Дискриминацията по възрастов признак е най-разпространената у нас, показва проучване на Евробарометър. Хората над 55-годишна възраст са неравнопоставени на пазара на труда според 59% от сънародниците ни. При двама кандидати за едно работно място с еднакви умения и квалификация работодателят избира по-младия според 56% от анкетираните в другите държави на ЕС. Подобна е нагласата от страна на работодателите към младите хора без трудов стаж. Безработните под 30 години са дискриминирани според 23% от сънародниците ни срещу 19% средно за ЕС.


Физическите увреждания поставят в по-неизгодна позиция кандидатите за работа според 49% от българите, докато инвалидността е пречка към работното място според 46% от европейците. Ние обаче сме много по-толерантни към физическите черти на кандидата като ръст, тегло и черти на лицето - според 49% от европейците повечето килограми може да са спънка към желаната работа, докато предразсъдъците към външните белези притесняват два пъти по-малко българи.

Дискриминацията по религиозна принадлежност или убеждения е широко разпространена според 50% от европейците, докато у нас на това мнение са 27% от българите. Покрай липсата на сигурност на верска основа и засилената заплаха от тероризъм негативната нагласа към хората с други вероизповедания е скочила с 24% в ЕС в сравнение с 2008 г.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...