Начало / НОВИНИ / / Близо 50% от пациентите с МС не казват на работодателите си за диагнозата

НОВИНИ

Близо 50% от пациентите с МС не казват на работодателите си за диагнозата

През месец септември 2014 г. в болниците "Свети Наум" и Александровска - София, проведехме анкета сред 50 пациенти с МС по конкретни показатели. По-долу прилагаме данните от проведеното проучване.

Брой попълнени карти                                    50

жени                                                                     37

мъже                                                                    11

Без определяне на пола                                  2

с трудова заетост                                              42

безработни                                                           6

 

висше образование                                         28

средно образование                                       20

без посочване на образование                    2

работа в:

държавната администрация                         7

общинската администрация                          1

частна фирма                                                   3

самонаети                                                          4

споделили с работодателя                             28

без информация към работодателя            21

трудова заетост с висше образование       27

незаети с висше образование                      1

трудова заетост със средно образование   14

незаети със средно образование                   6

без посочено образование                                  1 зает, 1 незает

на скъпоструващо лечение по НЗОК              39

не са посочили лечение                                      9

/предполага се че участват в проучвания/

без лечение                                                          2

пациенти с диагноза до 1 година                      1

от тях заети                                                           1

пациенти с диагноза до 3 години                       12  

от тях заети                                                            9

самонает                                                                1

незаети                                                                   2

пациенти с диагноза от 3 до 5 години               6

от тях заети                                                            4

незаети                                                                   2

пациенти с диагноза от 5 до 10 години          17

от тях заети                                                          15

незаети                                                                    1

пациенти с диагноза над 10 години                  14

от тях заети                                                           12

незаети                                                                    2

 

 

Проучването е осъществена в рамките на кампанията на Асоциацията на хората с МС за промяна на Наредба № 5 от 1987 г. на Министерството на здравеопазването, която е към чл. 333 от Кодекса на труда, която касае защитата на трудовите права на хората с конкретни заболявания.

 

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...