Начало / НОВИНИ / / Женшенът помага за умората при МС

НОВИНИ

Женшенът помага за умората при МС

Женшен в лечението на умора при множествена склероза: рандомизирано, плацебо-контролирано, двойно-сляпо пилотно проучване.


Умората е една от често срещаните оплаквания на пациенти с множествена склероза (МС), а лечението е сравнително неясно. Женшенът е едно от растителните лекарства, притежаващи противовъзпалителни свойства, и неговото приложение в МС за такава цел е недооценено. . Целта на изследване е била да се оцени ефикасността и безопасността на жен-шен при лечението на умората и качеството на живот на пациентите с МС.

Допустимите пациенти с MС са рандомизирани двойно-сляпо, и полуават 250 mg женшен или плацебо два пъти дневно в продължение на 3 месеца. Измерените резултати включват Модифицираната скала за умора (MFIS) и иранската версия на въпросника за качеството на живота с множествена склероза (MSQOL-54). Въпросите са използвани след рандомизиране и отново в края на проучването.

РЕЗУЛТАТИ:

От 60 пациенти, включени в проучването, 52 (86%) участници завършват пробния преглед с добра лекарствена толерантност.  Статистическият анализ показва по-добри резултати за жен-шен от плацебо по отношение на MFIS.  Не са наблюдавани сериозни нежелани реакции по време на проследяването.

Това изследване показва, че третирането с 3-месечен женшен може да намали умората и има значителен положителен ефект върху качеството на живот.  Женшенът вероятно е добър кандидат за облекчаване на умората, свързана с МС. Необходими са допълнителни проучвания, за да се хвърли светлина върху ефикасността на жен-шен в тази област.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...