Начало / Заседание на ОС на асоциацията

Заседание на ОС на асоциацията

На 20.05.2022 г. от 13.00 ч.  се свиква заседание на Общото събрание на Асоциацията на хората с множествена склероза със следния дневен ред.

1. Отчет за дейността през 2021 г.

2. Приемане на доклад за дейността и ГФА за 2021 г.

3. Приемане на насоки за дейността през 2022 г.

 

Същото ще се проведе на адреса в София, на адреса по съдебна регистрация на асоциацията.

 

председател:

Десислава Раянова