Начало / НОВИНИ / / За последните 5 години разходите за лекарства на НЗОК бележат сериозен ръстаст

НОВИНИ

За последните 5 години разходите за лекарства на НЗОК бележат сериозен ръстаст

Разходите на НЗОК за лекарства бележат грандиозен ръст през последните години, през 2015 г. сумата гони 900 млн. лева.

Това е годината, в която вследствие на предприети мерки темпът на нарастване е донякъде овладян, но тенденцията е красноречива. Платените от касата пари за лекарствата за домашното лечение са се увеличили двойно за период от 5 години (2009-2014), отбелязва електронното издание Mediapool.bg.

Почти всички участници в този пазар – фармацевти, представители на бизнеса и институциите, пациенти – описват и споделят наличието на определени интереси и взаимовръзки в процеса по изписването, отпускането и плащането на лекарствата, без обаче да признават своя лична отговорност.

Става въпрос за практики като включване на скъпи лекарства в позитивния списък, без да се гледа дали ефективността им отговаря на цената, и последващи неадекватни ограничения за предписването им. Срещу всичко това много по-богати държави от нас отдавна прилагат различни мерки, за да защитят максимално интереса си, коментира изданието, като отбелязва, че ръстът естествено има и логично обяснение и то е, че през последните години в страната ни влязоха много нови и скъпи терапии.

Разходите на НЗОК за лекарства през 2015 година са близо 900 млн. лева, от тях над 600 млн. лева са за лекарства за домашно лечение, а към 250 млн. лева са за онкологични медикаменти в болниците. Увеличението през 2015 г. спрямо 2014 г. е над 48 милиона лева, сочат данни на касата.

Основна част от увеличението се дължи на иновативни лекарствени продукти, които са скъпа лекарствена терапия.

Справка показва, че през 2014 г. НЗОК е заплатила 9 милиона лева за медикаменти, включени в позитивния списък през 2013 година, а през 2015 г. разходът за същите тези продукти е нараснал до 28 млн. лева или повече от 3 пъти. Тоест – броят на болните, които ги ползват, се е утроил.

Увеличението на средствата е основно при лекарства, които са сами в група и за които няма генеричен еквивалент.

Данните на касата сочат, че най-сериозно повишение има при медикаментите за множествена склероза, артрит, диабет.

При МС увеличението през 2015 г. спрямо 2014 г. е над 4.8 млн. лв., основно заради заплащаните нови лекарствени продукти.

От 2012 -та разходите за тези продукти са нараснали близо 6 пъти, като тогава са били едва 12 млн. лева. Ръстът се дължи най-вече на лечението на все по-голям брой болни с биологични продукти, чиято стойност през 2015 г. представлява 99.77% от общата стойност на лекарствените продукти прилагани за лечение на артрит. Броят на болните, ползващи биологична терапия, се е утроил през последните години. Средната стойност на лечение на един пациент с ревматологично заболяване е по- висока, отколкото стойността за лечение на един онкоболен пациент.

През 2015 г. разходите за лекарствени продукти за домашно лечение на редки заболявания надхвърлят 89 млн. лв., което представлява 14% от общия разход на НЗОК за лекарства.

Нарастването през 2015 г. е с 16.7 млн. лева или 23% ръст спрямо 2014 година.

Безспорно, лечението на пациентите с нови и скъпи медикаменти е желателно, стига да се изписват на хора, които действително се нуждаят от този вид терапия.

 

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...