Начало / НОВИНИ / / ВАЖНО ЗАРАДИ ПРЕЗАВЕРКАТА НА РЕЦЕПТУРНИТЕ КНИЖКИ

НОВИНИ

ВАЖНО ЗАРАДИ ПРЕЗАВЕРКАТА НА РЕЦЕПТУРНИТЕ КНИЖКИ

Във връзка с изтичането на крайния срок – 31.08.2014 г., за презаверка на рецептурните книжки на хронично болни пациенти с новите четиризначни кодове по международната класификация на болестите (МКБ), въз основа на информация, публикувана от НЗОК на сайта й на 12.08.2014 г. институцията прави следното уточнение:

За 14 заболявания с тризначни кодове по МКБ не е необходима презаверка на рецептурната книжка.

Това са:

множествена склероза (G35);

скарлатина (A38);

злокачествено новообразувание на простата (С61); злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (С64);

вроден дефицит на фактор VIII (D66);

вроден дефицит на фактор IX (D67);

болест на Паркинсон (G20).

есенциална първична хипертония (I10);

предсърдно мъждене и трептене (I48);

бронхит, неуточнен като остър или хроничен (J40); хроничен бронхит, неуточнен (J42);

езофагит (K20);

остър тубулоинтерстициален нефрит (N10) и

хиперплазия на простатата (N40).
 

Прекодирането на лекарствата от тризначни в четиризначни МКБ-кодове бе необходимо след въвеждане на Международната класификация на болестите от 1 декември миналата година (на основание Наредба №42 от 08.12.2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето –десета ревизия, изм. и доп., в сила от 01.01.2013 г. и извършено прекодиране в Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък в сила от 01.12.2013 г).
 

За целта на 25.11.2013 г. НЗОК е утвърдила „Указание за преминаване от тризначни в четиризначни МКБ-кодове при предписване и отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК в извънболничната помощ“. Указанието е съгласувано с Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България и е публикувано, както на интернет страницата на НЗОК (www.nhif.bg), линк „За общопрактикуващи лекари“, така и на интернет страницата на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.

В указанието е записано: „Постъпващите след 31.12.2013 г. протоколи и придружаващи документи за издаване на протокол в РЗОК трябва да бъдат само с четиризначни МКБ-кодове“. Съгласно документа от 01.12.2013 г. общопрактикуващите лекари следва да извършват прекодиране на рецептурните книжки на своите хронично болни пациенти, а те, от своя страна, да ги презаверяват в съответната районна здравноосигурителна каса (РЗОК) или нейните изнесени офиси по общини.

 

На 01.07.2014 г. 28–те РЗОК в страната са разпространили брошура, предоставена от Български фармацевтичен съюз, съдържаща подробни указания за пациента относно презаверката на рецептурните книжки. В брошурата се напомня и крайният срок на презаверка.
 

На 23.07.2014 г. НЗОК, чрез РЗОК, е напомнила на всички договорни партньори – общопрактикуващи лекари, специалисти и аптеки, своевременно да информират пациентите за необходимата презаверка на рецептурните книжки.

 

В националния регистър на рецептурните книжки на страната са регистрирани 2 300 904 рецептурни книжки, но не всички от тях подлежат на заверка съгласно Наредба 38, включваща заболяванията, чието домашно лечение се заплаща от НЗОК.

 

Презаверка на рецептурната книжка с четиризначен МКБ-код се изисква и в случаите при издаване на нов протокол за скъпоструващи лекарства или при вписване на нова диагноза в рецептурната книжка. Отпускане на лекарствени продукти по протокол ще може да се извършва на рецептурни бланки, съдържащи тризначни кодове до 30.09.2014 г.
 

Независимо, че от 01.09.2014 г. предписването и отпускането на лекарствени продукти ще се извършва само по презаверени в РЗОК рецептурни книжки, няма да има пациенти, които ще бъдат затруднени при получаването на лекарствата си. За целта те трябва до датата на получаване на медикаментите си да презаверят рецептурната си книжка. Например: ако предписването и отпускането на лекарствени продукти следва да е на 20.09.2014 г.  , рецептурната книжка трябва да бъде презаверена в РЗОК до тази дата.
 

 

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...