Да разберем МС

Симптоми

Отделните части на ЦНС се свързват с различни региони на тялото.  

Докато вие използвате компютъра, Вашата ЦНС извършва редица различни функции. Тя например издава специфични командни сигнали, които определят как ръката трябва да движи мишката. Тя също преработва образите, запечатани от очите Ви, по време на четене. Ако ЦНС е била увредена по някакъв начин от болест или нараняване, местонахождението на увреждането определя вида на симптомите, произлизащи от това. Увреждането на гръбначния мозък, например, може да доведе до отпадане на сетивността, до слабост в крайниците и смущения в пикочния мехур. Увреждането на очните нерви, които свързват очите с мозъка, често води до ограничение на зрителния фокус и разпознаването на цветовете.  Други често срещани симптоми, които са причинени от увреждане на ЦНС са:   

  • смущения в подвижността, като слабост, спастичност, скованост и тежест в крайниците.   
  • анормални сетивни усещания, като вкочаненост, болка, сърбеж и парене.

В някои случаи, въпреки голямото по мащаб увреждане на ЦНС, симптоми не се появяват. Обикновено, обаче, съществува връзка между зоната на увреждане и вероятността за поява на симптомите.     
 

Диагностика и лечение

България

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ СОФИЯ - УМБАЛ ,,Царица Йоанна” София 1504, ул.,,Бяло море” № 8...