Начало / НОВИНИ / / Сайт следи за дела във връзка с лекарски грешки

НОВИНИ

Сайт следи за дела във връзка с лекарски грешки

Сайт обобщава информацията за водени съдебни дела за лекарска грешка.

Лекарска-грешка.bg е проект на адвокатско дружество „Шаркова и партньори“, което работи в сферата на медицинското право. 

Проучването обхваща граждански дела, тъй като наказателните са много по-малко на брой и не могат да доведат до точна статистика. 

За последните 10 години са заведени общо 239 дела за лекарска грешка. 31% от тях са завършили в полза на пациента. В 51% исковете са били неуспешни. Останалите искове са все още висящи.

Изследването сочи, че за посочения период съдът е отсъдил обезщетения на пациенти в размер на 3,5 милиона лева. Оказва се, че част от пациентите се оплакват в компетентния орган Изпълнителна агенция „Медицински одит“ /ИАМО/, а не подават жалби в съда. Проверките на ИАМО са установили, че 56% от жалбите са били основателни. 111 случая, са свързани с нарушаване на принципите за качество, своевременност и достатъчност.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...