Начало / НОВИНИ / / Съветът на Европа ни критикува за ниските пенсии

НОВИНИ

Съветът на Европа ни критикува за ниските пенсии

Обезщетенията за безработица и болест и пенсиите в България са твърде ниски, а броят на трудовите злополуки, завършили със смърт, остава значително висок. Това са изводите от последния доклад на Европейския комитет за обществени права към Съвета на Европа. В документа се посочва, че страната ни нарушава 5 от 12-те показателя на Европейската социална харта. Изследваният период е 2008-2011 г., но докладът е писан в края на м.г. Хартата е приета от 38 европейски държави и следи дали те спазват правата на здравни грижи, социална сигурност и защита, безопасни условия на труд и др.

Другите страни, които също са с недостатъчни равнища на обезщетенията, са Чехия, Финландия, Грузия, Италия и Словакия. Страната ни е посочена като една от тези, които поставя ограничение за времето, в което се получават социални помощи. Според Комитета те трябва да се изплащат толкова дълго, колкото е необходимо за нуждаещите се. Посочва се още, че страната ни не е въвела адекватни мерки за превенция на пътните инциденти, а броят им е все още твърде висок. Трудовите злополуки, завършили със смърт, също са повече у нас в сравнение със средното за 27-те държави членки. Другото нарушение на България на социалната харта е, че няма достатъчно социален персонал, за да отговори адекватно на нуждите на хората.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...