Начало / НОВИНИ / / СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“ ЩЕ СТАРТИРА ПРЕЗ 2015 Г. СЪС СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

НОВИНИ

СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“ ЩЕ СТАРТИРА ПРЕЗ 2015 Г. СЪС СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

13 млн. лв. ще бъдат осигурени по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2015 г., за да бъде обезпечено финансирането на социалната услуга „Личен асистент” до стартирането на новите операции по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Те ще бъдат предоставени на общините чрез Агенцията за социално подпомагане на потребителите, за които е извършена социална оценка по проекта „Подкрепа за достоен живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. По този начин ще се осигури непрекъсваемост на финансирането до отпускането на средствата по новата оперативна програма.

Потребители на услугата са хора с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ, лица с по-нисък процент на трайно увреждане, но с установена невъзможност за самостоятелно обслужване, деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване.

Приносът на предоставяната услуга „личен асистент” е от особена важност за подобряване качеството на живот на хората с увреждания, включително и деца, които се нуждаят от постоянна грижа в ежедневието си. Социалната услуга дава възможност хора от всички общини на територията на страната, включително и на живеещите в отдалечени и малки населени места, в които предоставянето на социални услуги е по-ограничено, да получат реална подкрепа в домашна среда. 

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...