Начало / НОВИНИ / / Решенията за трудоустрояване вече ще се обжалват пред районните съдилища

НОВИНИ

Решенията за трудоустрояване вече ще се обжалват пред районните съдилища

Обжалванията и възраженията срещу решенията на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) ще се правят пред административния съд по местоживеене на жалбоподателя, а не пред Административния съд - град София, както е сега. Това предвиждат промени в Административно-процесуалния кодекс, приети на първо четене от парламента в сряда.

По този начин ще се улеснят хората с увреждания и ще се намалят разходите им, когато обжалват тези решения, защото няма да им се налага да пътуват до София, отбелязват в мотивите си група депутати от левицата и един от "Атака".

Според друго изменение, одобрено от парламента, административните дела вече ще се разглеждат от съда по място на териториалната структура на административния орган, който е издал оспорения административен акт и в чийто район е адреса на жалбоподателя.

Ако съответната администрация няма териториална структура, делата ще се гледат от административния съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорвания акт. Когато този орган е в чужбина, делото се разглежда от Административния съд - град София.
 

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...