Начало / НОВИНИ / / От 2018 г. социалното министерство ще спести едно разкарване за хората с увреждания

НОВИНИ

От 2018 г. социалното министерство ще спести едно разкарване за хората с увреждания

Хората с увреждания ще имат едно облекчение от кампанията за намаляване на административната тежест, която провежда правителството. Промени в няколко нормативни акта в момента са пуснати за обществено обсъждане от МТСП. П
От 2018 година човек с увреждане ще подава едно заявление-декларация, с което ще иска извършване на социална оценка и отпускане на месечна добавка за социална интеграция. В момента първо се подава молба за извършване на социална оценка, а след получаване на социалната оценка се подава молба за отпускане на помощта.

Съкращава се срокът, в който социален работник ще изготвя доклад за лицето с увреждане - от 30 на 20 дни. Социалната оценка заедно с решението за отпускане на социалната помощ или отхвърляне на молбата ще се връчват на лицето в срок от 7 дни, а в момента това става до 2 седмици.

Две от услугигите, които предоставя МТСП, се обединяват в една, с което хората с увреждания и техните близки ще подават един формуляр по-малко, макар че това спестява само хартия, не и разкарване. Става дума за парите за помощни средства и медицински изделия и добавката за транспорт, ако снабдяването с тях налага пътуване. Сега за едното се подава молба, а за другото - друга молба. От 2018 г. молбата ще е една, но останалите две изисквания за осребряване на транспорт остават - представяне на документ от изработчика на изделието и билет за автобус или влак, като влакът задължително трябва да е втора класа (същото изискване важи и сега). Промените влизат в сила от 1 януари 2018 г., като започналите дотогава процедури ще се изпълняват по стария ред.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...