Начало / НОВИНИ / / От 15 февруари 2016 г. има нови изисквания за лекарствените продукти

НОВИНИ

От 15 февруари 2016 г. има нови изисквания за лекарствените продукти

На 15.02.2016 г. на сайта на НЗОК са публикувани новите изисквания, по които се отпускат лекарстваните продукти, мидифициращи хода на болестта МС в извънболничната помощ.

Става въпрос за - глатимер ацетат, интерферон бета, фунголимод, диметилфумарат, терифлумид, натализумаб.

заб. посочени са оригиналните наименования напродуктите, не търговските.

 

За необходимите кръвни изследвания при контрола на 6 месеца поясняваме, че са необходими -

 

ЗА ИНТЕРФЕРОН ВЕТА 1 А - ЗА ЛИЦА НАД 16 ГОДИНИ -  TSH при аднормно изходно ниво, ПКК с ДКК, ASAT, ALAT, УРЕЯ, КРЕАТИНИН, CRP В ЦИФРОВО ИЗРАЖЕНИЕ

ЗА ИНТЕФЕРОН ВЕТА 1 В - ЗА ЛИЦА НАД 16 ГОДИНИ - TSH при аднормно изходно ниво, ПКК С ДКК, ASAT, ALAT, УРЕЯ, КРЕАТИНИН, CRP В ЦИФРОВО ИЗРАЖЕНИЕ

ЗА ГЛАТИМЕР АЦЕТАТ - ЗА ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ - СЪРДЕЧНА ФРЕКВЕНЦИЯ, ПКК С ДКК, CRP В ЦИФРОВО ИЗРАЖЕНИЕ

NATALIZUMAB - ЗА ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ - ПКК С ДКК, ASAT, ALAT, БИЛИРУБИН, CRP В ЦИФРОВО ИЗРАЖЕНИЕ

ЗА ФУНГОЛИМОД - ЗА ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ - ПКК С ДКК, ASAT, ALAT, CRP в цифрово изражение

ЗА DIMETIL FURAMATE, ЗА ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ - ПКК С ДКК, ASAT, ALAT, УРЕЯ, КРЕАТИНИН, CRP В ЦИФРОВО ИЗРАЖЕНИЕ

ЗА TERIFLUNOMIDE, ЗА ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ - ПКК С ДКК, ASAT. ALAT, УРЕЯ, КРЕАТИНИН, CRP В ЦИФРОВО ИЗРАЖЕНИЕ

повече информация можете да откриете на сайта на институцията.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...