Начало / НОВИНИ / / Нов апарат за стимулация на мускулите при пациенти с МС осигури Асоциацията на хора с МС за болница "Свети Наум"

НОВИНИ

Нов апарат за стимулация на мускулите при пациенти с МС осигури Асоциацията на хора с МС за болница "Свети Наум"

Днес 09.05.2017 г., в месеца, в който се отбелязва Световния МС ден, Асоциацията на хората с МС дари още 1 апарат, този път за електростимулация на мускулатурата при пациенти с МС, на болница "Свети Наум" - столицата. Така инвестицията ни в проекта  за създаването на Първи рехабилитационен център в територията на болницата, стигна солидната сума от 170 000 лв. Вече в рехабилитацията на цитираното болнично заведение има налични съвременни апарати  -

за Репетативна транскраниална магнитна стимулация - РТМС,

за лечение на уринарна инконтиненция,

за стимулация на мускулатурата на принципа на вибрациите както и

апарат за електростимулация на мускулатурата.

Договорът за дарение бе подписан между десислава Раянова, председател на асоциацията и акад. Иван Миланов, директор на болничното заведение. Разширяваме възможностите за възстановяване на пациентите с МС на територията на болницата, което ни радва изключително много, сподели г-жа Раянова.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...