Начало / НОВИНИ / / На безплатен телефон от МТСП отговарят на социални въпроси на гражданите

НОВИНИ

На безплатен телефон от МТСП отговарят на социални въпроси на гражданите

Имате възможност да получите бърза и изчерпателна информация по въпроси, отнасящи се до дейностите и политиките на Министерството на труда и социалната политика /МТСП/ както и на агенциите – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика на безплатен телефон 0 800 88 001 за консултации в областта на:
• социални помощи
• социални услуги за възрастни
• интеграция на хората с увреждания
• заетост и безработицата
• трудово право и общественото осигуряване
• безопасност и здраве при трудова заетост
• европейско социално право и международни трудови спогодби
• подкрепа за детето и семейството
• свободно движение на работници, миграция и интеграция
• за сигнали и оплаквания при осъществяването на предлаганите над 100 услуги от агенциите и МТСП.

Получените сигнали се предоставят за проверка на компетентната администрация към министъра на труда и социалната политика. Работното време на телефона е всеки ден, включително събота и неделя, от 8.00 до 20.00 часа.
 

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...