Начало / НОВИНИ / / НЗОК ще подобри електронното обслужване на документите за скъпоструващите лекарства

НОВИНИ

НЗОК ще подобри електронното обслужване на документите за скъпоструващите лекарства

НЗОК разработва автоматизирана система при отпускане на скъпоструващи лекарства - каза Александър Огнянов, директор дирекция "Информационни процеси и сигурност на информацията" в НЗОК. Служителят твърди, че все още пациентът не е в центъра на предоставяните електронни услуги.

По думите му НЗОК разработва системата, за да се избегнат опашките в РЗОК и пренасянето на папки с медицинска документация за получаване на скъпоструващи лекарства.

Процесът ще се автоматизира, като отговорността за съдържанието на тези папки вече няма да е на пациента, а на здравното заведение. Здравноосигуреното лице ще може да следи къде му се намира документацията. Тази услуга използва резултати от въведен вече референтен модел за изпълнение на електронни услуги по проект, изпълнен по ОП "Административен капацитет".

Той представи презентация на тема: "Информационните и комуникационните технологии в изпълнение на базовия приоритет: зравно осигуреното лице в центъра на здравноосигурителния модел". Според него огромната база от данни, с които разполага НЗОК, пациентът не е поставен на първо място. Ние сме първата институция, която се опитва да сложи пациентът или здравноосигурените лица в центъра на системата, коментира той.

Кънчо Райчев, директор на Националната експертна лекарска комисия коментира от своя страна, че с проект по ОП "Развитие на човешките ресурси" е въведена единна информационна система на органите на медицинската експертиза в България. По думите му интегрирана информационна система на медицинската експертиза разполага с единен регистър и електронни досиета за всички лица, които в периода след внедряването й са преминали през ТЕЛК. Системата гарантирала висока степен на автоматизация на дейностите на НЕЛК, ТЕЛК По думите му остава като задача свързването на тази система с регистрите на Касата, така че тя да има достъп до всяко досие на пациент преминал през ТЕЛК.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...