Начало / НОВИНИ / / НЗОК публикува разходите за лекарства през 2014 г. За лекарства за МС са отпуснати близо 29 млн. лв.

НОВИНИ

НЗОК публикува разходите за лекарства през 2014 г. За лекарства за МС са отпуснати близо 29 млн. лв.

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) публикува следната информация, касаеща лечението на пациенти с МС:
През 2014 г. лечението на пациенти с МС, само за скъпоструващи медикаменти възлиза на 28 797 682 лв, тук не са включени разходите по клинични пътеки за лечение на пристъпи както и за рехабилитация.

Справка за разход на лекарствени продукти на нЗОК, предназначени за пациентите с МС,

които се лекуват със скъпоструващи медикаменти по тримесечия –

1 тримесечие –

лекувани 1926 пациенти, обща стойност на лекарствата, покривани от НЗОК – 6 878 444 лв.

2 тримесечие –

лекувани 1960 пациента, обща стойност за лекарствата, покривани от НЗОК – 7 321 016 лв.

3 тримесечие –

лекувани 2008 пациента, обща стойност на лекарствата, покривани от НЗОК –

7 623 707 лв.

4 тримесечие –

1960 пациента, обща стойност на лекарствата, покривани от НЗОК – 6 974 575 лв.

Статистиката показва, че най-много лекувани пациенти с МС е имало през 3-тото тримесечие на 2014 г. – 2008 пациента, а най-малко през първото тримесечие – 1926 пациента.

Поясняваме, все пак, че лечението със скъпоструващите лекарства за МС става чрез издаване на протоколи 1 А, издавани от специализираните комисии, които са с валидност 6 месеца, което не винаги съвпада с календарната година.

 

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...