Начало / НОВИНИ / / НОИ пусна нов телефон за справки

НОВИНИ

НОИ пусна нов телефон за справки

Потребителите вече могат да отправят своите запитвания към НОИ на единния телефонен номер 0700 14 802, съобщиха от осигурителния институт.

Всеки работен ден от 8.30 часа до 17.30 часа гражданите могат да получат консултация по действащото социално-осигурително законодателство по отношение на краткосрочните парични обезщетения, пенсиите, административните услуги и сроковете за подаване на документи.

По телефона клиентите могат да отправят своите запитвания относно наличието на информация за прекратени осигурители без правоприемник с предадени разплащателни ведомости в НОИ. Могат и да се информират относно прилагането наевропейските регламенти и международните договори в областта насоциалната сигурност.

С обаждане на телефон 0700 14 802 потребителите на електронните услуги на института могат да получат подробни указания за тяхното използване и да се информират за реда за

получаване на персонален идентификационен код (ПИК) и идентификационен код на осигурител (ИКО) от НОИ.
 

Националният осигурителен институт напомня, че справки, за които се изисква предоставяне на лични данни, не се извършват потелефона. Информация, съдържаща лични данни, може да бъде получена дистанционно само чрез ЕГН/ПИК или БУЛСТАТ/ИКО през интернет страницата на института.
 

Телефонното обаждане на номер 0700 14 802 е на цената на един градски разговор за цялата страна. Обажданията от мобилни телефони се заплащат по тарифата на съответния мобилен оператор.
 

До края на март ще бъде активен и досегашният номер 02/926 10 10.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...