Начало / НОВИНИ / / НОИ публикува нова е-услуга за справка за социално осигуряване

НОВИНИ

НОИ публикува нова е-услуга за справка за социално осигуряване

„Справка за статус на социално осигуряване” е новата електронна услуга, която от 31 юли 2013 г. е достъпна през интернет страницата на Националния осигурителен институт (www.nssi.bg), в рубрика Е-услуги/Справки/по ЕГН и ПИК/Справки за социално осигуряване.

Това е справочна електронна услуга, която дава възможност на осигурените лица да проследят своя статус на социално осигуряване за периода от 1997 г. до настоящия момент. Справката е изготвена на база на информацията, която е подадена в Регистъра на осигурените лица. След въвеждане на вярна комбинация от ЕГН и ПИК, в рамките на един екран статусът на социално осигуряване се визуализира във вид на решетка (таблица), състояща се от оцветени в зелено и червено клетки. Те са попълнени със знаци „+” и „-”, съответно при наличие или липса на данни за социално осигуряване, подадени за лицето в Регистъра на осигурените лица за съответния месец и година. При желание справката може да бъде разпечатана от потребителя.

Причините за липсващи данни в справката могат да бъдат неподадени декларации в НАП от работодател или от самоосигуряващо се лице, несъответствие в ЕГН/ЛНЧ на подадените декларации от работодател или самоосигуряващо се лице при промяна на ЕГН/ЛНЧ в съответния период, а също така и отпаднало или ненастъпило основание за осигуряване на лицето.
 

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...