Начало / НОВИНИ / / Молби за целева помощ за отопление се подават до 31 октомври 2014 г.

НОВИНИ

Молби за целева помощ за отопление се подават до 31 октомври 2014 г.

Крайният срок за подаване на молби в дирекциите „Социално подпомагане“ за целева помощ за отопление през зимния период е 31 октомври 2014 г.

Молбата се подава по постоянен адрес, в нея задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. При отопление с електроенергия и топлоенергия се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер.

Размерът на помощта за отопление е 65,72 лева месечно или общо 328,60 лева за петте месеца на целия отоплителен сезон  - от 1 ноември 2014 г. до  31 март 2015 г. или общо 328,60 лева. За месеците ноември и декември 2014 г. изплащането става до края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта - например отпусната помощ през септември ще се изплаща до края на октомври.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...