Начало / НОВИНИ / / Коензим Q 10 помага на Мс пациенти

НОВИНИ

Коензим Q 10 помага на Мс пациенти

Източник - Техеранския университет на медицинските науки, Иран e изследва. ефекта Коензим Q 10 (CoQ10) при МС пациенти.

METHOДА: В продължение на 12 седмици е извършено е рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, за да се определи ефекта на CoQ10 добавка (500 мг / ден) в сравнение с плацебо.

РЕЗУЛТАТИТЕ:Заключението на учените е, че приемът на добавката CoQ10 (500 mg/day) може да подобри умора и депресия при пациенти с МС.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...