Начало / НОВИНИ / / Към по-добро управление на хроничните болести

НОВИНИ

Към по-добро управление на хроничните болести

 

От Мартин Сейшел, заместник-генерален директор на ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“

От Мартин Сейшел, заместник-генерален директор на ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“

Бремето на хроничните заболявания е огромно: 86 % от всички смъртни случаи в Европа, или 4 млн. на година, са свързани с хроничните болести.

Тези болести се развиват бавно, продължават дълго и често са нелечими. Хроничните болести причиняват големи човешки страдания и освен това са огромно бреме за здравните системи. В момента в ЕС за хронични болести се харчат между 70 % и 80 % от всички средства за здравеопазване — около 700 млрд. евро. Освен това заради хронични болести много хора изцяло изгубват работоспособността си, а почти една четвърт от работещите — 23,5 % — страдат от някакво хронично заболяване. Заради отсъствията от работа, дължащи се на заболявания, ЕС губи около 2,5 % от своя БВП годишно.

Но въпреки че диагнозата е мрачна, прогнозата не бива да е такава. Много хронични болести, като сърдечносъдовите заболявания и диабет тип 2, могат да бъдат предотвратени чрез здравословен начин на живот, а други болести, като множествената склероза или деменцията, могат да бъдат управлявани, за да се помогне на пациентите да се чувстват възможно най-добре и да останат активни по-дълго. Казано накратко, можем значително да намалим бремето на хроничните болести, като работим заедно за по-добра профилактика и управление.

Как можем да се справим с това? Какъв подход можем да изберем? За да представи своите идеи и да открие дискусия по тази тема, Европейската комисия кани държавите членки, международни организации и заинтересовани лица на своята конференция за хроничните болести на 21 април в Брюксел.

Тази проява, чиято цел е да насърчи по-засилено сътрудничество, ще бъде подходящ случай за пускане в действие на платформата на ЕС за здравна политика. Тази платформа ще бъде ефективен инструмент за комуникация и съвместна работа между Европейската комисия и държавите от ЕС и заинтересованите от здравеопазването лица в отделните държави, както и между самите заинтересовани лица.

За всички заинтересовани лица, включително тези, които работят в областта на хроничните болести, тази платформа ще бъде по-добър начин за постигане на напредък в тяхната работа чрез онлайн дискусии и дискусии лице в лице, обмен на добри практики, изготвяне на съвместни изявления и популяризиране на прояви, а освен това тя ще предоставя достъп до библиотека с материали по темата.

Предизвикателството е огромно, но също така огромни са и възможностите. Затова, нека да се заемем със задачата. С нетърпение очакваме намирането на ефективни решения, и то заедно.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...