Начало / НОВИНИ / / Излезе нова наредба за ТЕЛК

НОВИНИ

Излезе нова наредба за ТЕЛК

Публикувана е нова НАРЕДБА за медицинската експертиза, изменена с Решение № 1632 от 31.01.2020 г. на Върховния административен съд - ДВ, бр. 63 от 17.07.2020 г., в сила от 17.07.2020 г.; доп., ДВ, бр. 79 от 8.09.2020 г., в сила от 08.09.2020 г. Добре е да се запознаете с нея в часта на работата на ТЕЛК комисиите, както и за оценката на наврологичните заболявания - хронични нервни болести.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...