Начало / НОВИНИ / / Хората в ЕС живеят по-дълго

НОВИНИ

Хората в ЕС живеят по-дълго

Европейците живеят по-дълго, но не винаги в добро здраве
 
Съвместен доклад на Европейската комисия и ОИСР „Здравето накратко: Европа 2016“ показа, че с политиките за насърчаване на добро здраве и предотвратяване на болести, както и за по-ефективно здравно обслужване, може да бъде спасен животът на много хора и да се реализират икономии от милиарди евро в Европейския съюз, съобщава представителството на Европейската комисия в България.
 
Според документа очакваната продължителност на живота в повечето страни от ЕС надхвърля 80 години. Това обаче не винаги означава продължителност в добро здраве.
 
Около 50 милиона души в ЕС страдат от няколко хронични заболявания. Повече от половин милион души в трудоспособна възраст умират от тези болести всяка година, което струва на европейските икономики около 115 млрд. евро годишно.
 
Витянис Андрюкайтис, европейски комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, изрази мнение, че докладът „Здравето накратко“ съдържа информация, която може да послужи на държавите, членки на ЕС, при определянето на предстоящи действия в областта на здравето във всички политики.
 
Докладът информира, че всяка година в ЕС много хора умират от болести, които са свързани с рискови фактори като тютюнопушенето и затлъстяването и биха могли да бъдат предотвратени. Също се подчертава необходимостта от продължаване на усилията за подобряване на достъпността на здравното обслужване. Докладът е първият етап от цикъла относно здравословното състояние в ЕС – партньорство между Комисията и ОИСР за изготвяне на анализи за здравето и здравните системи в отделните страни и в ЕС като цяло.
 

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...