Начало / ГОДИШEН ОТЧЕТ 2017

ГОДИШEН ОТЧЕТ 2017

 

ГОДИШEН ОТЧЕТ 2017

 

  

ГОДИШЕН ДОКЛАД

 

на Асоциацията на

 

хората с множествена склероза

 

за 2017г.

 

  

 

Удостоверение № 001 от 18.04.2013 г. на Министерството на правосъдието /МП/

 

вх. № на документи в МП № 05-00.-428 от 27.05.2014 г.

 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ

 

Асоциацията на хората с множествена склероза е сдружение в обществена полза на пациентите с множествена склероза/МС/. Мисията е да подпомага информираността на пациентите, техните близки, обществеността и институциите за проблемите на хората с МС, както и да развива и насърчава инициативи в полза на пациентите с МС.

Нашата дейност включва:

1. Набиране и разпространяване на информация относно факти и дейности в областта на диагностика, лечението и рехабилитацията на пациентите с МС у нас и по света.

2. Издаване на информационни материали във връзка с дейността на

Асоциацията на хората с МС, наръчници с публикации с правата на пациентите с МС, както и такива, свързани с тяхната рехабилитация.

4. Осъществяване на контакти с други пациентски организации, държавна и общинска администрации и медии.

5. Осъществяване на проекти в областта на подпомагане на рехабилитацията и лечението на пациенти с МС.

6. Провеждане на информационни кампании и инициативи за защита трудовите права на пациентите с МС.

В този годишен отчет представяме информация за работата си през 2016година. Бихме искали да изразим признателността си към фирми от частния сектор, които ни помогнаха за реализирането на проектите през 2016година -

-НОВАРТИС ФАРМА

-ЕВОФАРМА

- БАЙЕР ХЕЛТ КЕЪР

- Санофи Гензайм България

- МЕРК

 

 Информационна дейност

 

През 2017 г., на сайта на Асоциацията на хората с множествена склероза публикува цялата необходима актуална информация за пациентите с МС и техните близки. Включително последни новини от света относно лечението на МС, нови лекарствени продукти – www.mshora.bg.

През март 2018 г., след след събиране на средства през цялата 2017 г. закупупихме уред за магнитна терапия за 36 000 лв.  Предоставихме същия чрез дарение на болница "Свети Наум" – София, като продължение на проекта ни за изграждане на първи рехабилитационен център за пациенти с МС.

В рамките на същия този проект през 2017 г. закупихме вибрационна платформа, вариант медикъл, за рехабилитация на пациенти с Мс както и уред за електростимулация на обща стойност 25 000 лв. Същите дарихме на болница "Свеит Наум" - София.

През 2017 г. оказвахме съдействие на пациенти с МС и техни близки по информирането им за небоходимите стъпки по отношение на тяхното ле(ение, рехабилитация, социални услуги. Подържахме активен диалог с представители на медиите.

За общата сума от 16 000 лв покрихме разходите на 40 пациенти за необходимите скъпоструващи изследвания за ЯМР, за да започнат или продължат лечението си със скъпоструващи лекарства, поемани от НЗОК.

 

Проекти

Асоциацията на хората с множествена склероза е инициатор на дългосрочен проект за Създаване на първи рехабилитационен център за пациенти с МС на територията на болница „Свети НАУМ“ – София.

Финансова дейност 2017 г.

По отношение на приходите, основният източник бяха средствата от дарения от фирми от представителствата на фармацевтични фирми. Не са постъпвали дарения от физически лица.

 

 

 

28 май 2018 г.

Гр. София

Председател: ………………

                        (Д. Раянова)

Диагностика и лечение

България

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ СОФИЯ - УМБАЛ ,,Царица Йоанна” София 1504, ул.,,Бяло море” № 8...