Начало / Да разберем МС / / Форми на МС

Да разберем МС

Форми на МС

МС се характеризира често с отделни пристъпи (още наречени рецедиви, епизоди, влошавания или бурно развитие). Тези пристъпи са свързани с появата на нови симптоми на болестта, за период от повече от 24 часа, или когато предишни симптоми на болестта се засилят значително, след като не са се появявали за период от поне 1 месец.

Ход на протичане на пристъпно-ремитираща МС

Ако човек с МС получи частично или пълно възстановяване (ремисия) след пристъпите (рецедив), това се нарича пристъпно-ремитиращ курс на протичане на болеста. Често пациентът може да води нормален начин на живот, без симптоми между пристъпите.

Ход на протичане на вторично-прогресираща МС

Вторичната прогресираща МС настъпва, когато степента на инвалидност се задържи и/или се влоши между отделните пристъпи. По-нататъшни рецедиви може да има или да няма. 30-50% от пациентите с МС, които първоначално са имали рецидивиращо-ремитентна форма, развиват до 10 години вторична прогресираща МС.

Ход на протичане на първично-прогресираща МС

По-рядко срещана е първично-прогресиращата форма на МС. При нея инвалидността и симптомите се засилват продължително от самото начало, без пристъпи и без временна ремисия.

Ход на протичане на доброкачествена МС

Извън тази класификация е така нареченият доброкачествен ход на протичане на МС, при който пациентът живее без особени ограничения в ежедневието за повече от 10 до15 години след поставяне на диагнозата МС. Тази форма на МС не се влошава с времето, след 1 или 2 първоначални пристъпа с пълно възстановяване и не се появява постоянно инвалидизиране. Доброкачествената МС може да бъде разпозната единствено, когато става въпрос за минимално инвалидизиране за период от 10 до 15 години след първоначалната поява на заболяването и първоначално е била категоризирана като пристъпно-ремитентна МС. Доброкачествената МС често е свързана с по-леки симптоми в началото, например, сетивни. Точния брой пациенти с доброкачествена МС е труден за определяне. Прегледите на аутопсии показват, че приблизително 20% от клинично диагностицираните случаи на МС са доброкачествени. Други анализи сочат, че до 20-30% от болните имат относително доброкачествена форма на МС и са минимално засегнати за период от 10-15 или повече години.

Литература:

  1. Gold R & Rieckmann P. Pathogenese und Therapie der Multiplen Sklerose. Uni-Med Verlag, Bremen, 2000, 109 p.
  2. Kesselring J. Multiple Sklerose. Kohlhammer, Stuttgart, 1993, 242 p.
  3. Hawkins CP & Wolinsky JS. Principles of Treatments in Multiple Sclerosis. Butterworth-Heinemann, Oxford, 2000, 324

Диагностика и лечение

България

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ СОФИЯ - УМБАЛ ,,Царица Йоанна” София 1504, ул.,,Бяло море” № 8...