Начало / НОВИНИ / / Евродепутатите Филиз Хюсменова и Антония Първанова в инициатива за защита на хората с нервнодегенеративни заболявания

НОВИНИ

Евродепутатите Филиз Хюсменова и Антония Първанова в инициатива за защита на хората с нервнодегенеративни заболявания

11 евродепутати започват от 07.10.2013 г. инициатива да събират подписи в ЕП в подкрепа на Писмена декларация, която касае защита на правата на пациентите с невродегенеративните заболявания на работното място. В инициативата участват и българските евродепутати - Антония Първанова и Филиз Хюсменова.
В документа се посочва, че понастоящем невродегенеративните заболявания засягат над 90 милиона европейци като в много случаи водят до увреждания или пълна зависимост. Очакванията са, че броят им ще се удвои или утрои между 2013 г. и 2050 г., като така ще се увеличи допълнително тежкият социално-икономически товар върху пациента.
Декларацията отбелязва, че хората в ранен стадий на невродегенеративно заболяване имат силно желание да продължат да работят и да допринасят за обществото. Пояснява се, че към момента неадекватната социална закрила оставя хората с невродегенеративни заболявания да се сблъскват със стигма, дискриминация и ограничени възможности на пазара на труда.
Евродепутатите приканват Европейската комисия /ЕК/ да повиши осведомеността за невродегенеративните заболявания, за да насърчи ранната интервенция и да защити потърпевшите от стигма и дискриминация. Също така се приканва ЕК да използва изцяло наличната финансова подкрепа и да упражнява надзор върху прилагането на социалното законодателство на Съюза, за да създаде възможност хората с невродегенеративни заболявания да остават на работното място възможно най-дълго време и да допринасят за обществото, съгласно целите на стратегията „Европа 2020“.

Крайният срок за внасяне на декларацията в ЕП е 07.01.2014 г. Под инициативата застават - Ангелика Вертман (ALDE), Роса Естарас Ферагут (PPE), Франсоаз Гростет (PPE), Мариан Харкин (ALDE), Филиз Хакъева Хюсменова (ALDE), Адам Коша (PPE), Мойца Клева Кекуш (S&D), Мариза Матиаш (GUE/NGL), Линда Макаван (S&D), Сирпа Пиетикяйнен (PPE), Антония Първанова (ALDE).

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...