Начало / НОВИНИ / / ЕП разисква напредъка в борбата с мозъчните заболявания

НОВИНИ

ЕП разисква напредъка в борбата с мозъчните заболявания

 Годишните разходи в Европа, свързани с лекуването и преодоляването на последствията от мозъчните разстройства, достигат близо 800 млрд. евро годишно, показват данни, цитирани по време на семинар в ЕП за неврологичните заболявания на 23 април. Събитието бе организирано във връзка с Европейския месец на мозъка, който ще бъде отбелязан през май 2013 г. и има за цел да привлече вниманието към един от основните здравни и социално-икономически проблеми на нашето време.

 Разходите,  причинени от мозъчните заболявания в Европа, са възлизали на 798 млрд. евро през 2010 г., от които преките медицински разходи са били 37%, преките немедицински разходи - 23%, а непреките разходи - 40%. Данните са от анализ на Европейския мозъчен съвет, координиращ усилията на научни, пациентски и бизнес организации в областта. В тези разходи се включват например обществените разходи за подкрепа на хората с увреждания и загубата на доходи от хората с мозъчни разстройства. Прогнозите са за съществен ръст на разходите, свързани с болести като Алцхаймер и Паркинсон, тъй като през 2025 г. се очаква 20% от населението в Европа да бъде на възраст поне 65 години. 

 "Основният проблем на мозъчните изследвания са разходите", заяви преподавателят от Лондонския университет д-р Колин Блейкмор. "Няма мозъчно заболяване, което да има адекватно лечение", добави той. Неговото мнение бе подкрепено от останалите изказали се на семинара, организиран от отдела на ЕП за оценка на научните алтернативи.

 Участниците в срещата се обединиха около искането за подкрепа на изследователската дейност и разработването на европейска платформа за фундаментални и клинични изследвания в областта на мозъчните разстройства. Те призоваха за координация на стратегиите на страните-членки в областта на здравеопазването с цел създаване на всеобхватна европейска система.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...