Начало / НОВИНИ / / Джипито може да се смени през декември

НОВИНИ

Джипито може да се смени през декември

През декември, всеки здравноосигурен, който желае, може да направи смяна в избора си на лекар, съобщават от НЗОК. За целта трябва да бъде попълнен специален формуляр /регистрационна форма за постоянен избор/. Регистрационната форма вече може да бъде разпечатана и от сайта на НЗОК. Здравноосигуреният гражданин попълва личните си данни и тези на досегашния лекар и се подписва. За децата, изборът се прави от техните родители. Попълнената регистрационна форма се предоставя на новоизбрания лекар като се представя и здравноосигурителна книжка.
Не е необходимо досегашният лекар да бъде информиран за смяната от пациента. Това става по служебен път. Общопрактикуващият лекар е длъжен да оказва медицинска помощ на новозаписаното здравноосигурено лице от датата, на която е осъществен изборът и то се включва в пациентската му листа от тази дата.

Извън регламентираните срокове за смяна, промени в избора могат да се правят само при промяна на местожителството в друго населено място или прекратяване договора на лекаря. Когато здравноосигуреното лице пребивава в друго населено място за срок до 1 месец и се налага да получи медицинска помощ, може да се обърне към всеки общопрактикуващ лекар за съдействие без да прави специален избор. В такива случаи НЗОК заплаща на общопрактикуващите лекари за инцидентно оказана медицинска помощ на лица, които не фигурират в пациентските им листи. За да не заплащат гражданите нищо друго, освен потребителска такса, е задължително да представят здравноосигурителната си книжка и да са с непрекъснати здравноосигурителни права.
 

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...