Начало / НОВИНИ / / Доц. Неделков: ИСУЛ единствен в ЕС прилага нова терапия при автоимунни болести

НОВИНИ

Доц. Неделков: ИСУЛ единствен в ЕС прилага нова терапия при автоимунни болести

 

това е част от публикация във в-к 24 часа

При нас се извършва инвазивната плазмофереза чрез нанотехнологична мембрана.

- Какво представлява?

- Най-общо, това е иновативен метод за пречистване на кръвта, който се осъществява през периферна вена на ръката. За първи път у нас се използва нанотехнологична мембрана, получена чрез високоенергийни протони в ускорител за елементарни частици.

В екстракорпоралното кръвообращение се използва помпа на принципа "систола-диастола" по подобие на изкуствено сърце. Засега това е единствен метод в света на минимално инвазивна перманентна плазмофереза, осъществен само от една малка канюла на периферна вена на ръката. При класическата плазмофереза инвазивността, а оттам и рисковете за пациента са по-големи. При нея заместването на отделената плазма става с белтъци, получени от донорска кръв - човешки албумин и прясно замразена плазма. При нанотехнологичната минимално инвазивна плазмофереза не се използват донорски кръвни продукти.

- При какви заболявания е подходящ методът?

- Основно при тежки автоимунни заболявания като множествена склероза, миастения,
наследствена сетивно-моторна полиневропатия. Може да се прилага дори при деца. Първите резултати от лечението с този метод бяха докладвани на конгрес по анестезиология и интензивно лечение у нас и на симпозиум в Сан Себастиан, Испания. Лечението се провежда под методическото ръководство на изобретателя на нанотехнологичната плазмофереза проф. Валерий Войнов от Санктпетербургския университет. Според колегите резултатите са обнадеждаващи. В ИСУЛ е единственият за целия Европейски съюз сертифициаран център за терапията. С нея работят нашите специалисти проф. д-р Марин Даскалов и проф. д-р Пламен Кенаров. Вече са направени 50-ина процедури, въпреки че не са евтини, защото мембраните са за еднократна употреба и пациентите си ги купуват. За минимално инвазивната нанотехнологична плазмофереза в ИСУЛ тепърва ще се говори много.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...