Начало / НОВИНИ / / България е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота в Европа

НОВИНИ

България е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота в Европа

По данни на Националния статистически институт,средната продължителност на живота в България за периода 2011-2013 г. е 74.5 години. Спрямо 2010-2012 г.се е увеличила с 0.5 години. В сравнение с останалите страни от ЕС,България е с най-ниска средна продължителност на живота, като в това отношение ни изпреварват само Литва и Латвия, където населението им достига възраст до 71.1 години.

Данните на НСИ показват,че най-дълго живеят в Испания  (82.5) и Италия (82.4) години.

Различната смъртност при жените и мъжете, както и сред населението в градовете и селата,определят и различната средна продължителност на живота, която при мъжете е 71.0 години, докато при жените е 78.0 или със 7 години по-висока. За 10 години в периода между 2003 и 2013 г.продължителността на живота при жените се е повишила с 2.4 години, а при мъжете 2.3 години.

В зависимост от местоживеенето, статистиката сочи, че средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2.7 години по-висока в сравнение със селата, където е 72.6 години.

Спрямо 2003 г. повишението на средната продължителност на предстоящия живот за населението в градовете е с 2.8 години, а в селата с 1.6 години.

В регионален аспект средната продължителност на живота в осем области е над средната за страната и варира от 72.3 години в област Враца до 76.0 години в област София.

Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области България,като най-съществена е разликата между двата пола в областите Сливен (7.9 години) и Кюстендил (7.7), а най-малка е в област Кърджали - 5.7 години, сочат последните данни на Националния статистически институт

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...