Начало / НОВИНИ / / Асоциацията на хора с МС и МС общество са против предложение на личните лекари да заплащаме такса при посещение при джи пи-то

НОВИНИ

Асоциацията на хора с МС и МС общество са против предложение на личните лекари да заплащаме такса при посещение при джи пи-то

Асоциацията на хората с МС и МС общество изпратиха писмо до Министерството на здравеопазването и до НЗОК, в което възразяват категорично срещу предложението, направено преди 10 дни, от представители на личните лекари - пациенти, освободени на основание чл. 37, ал. 1 от Закона за здравето да заплащат потребителска такса, да започнат да плащат такава при посещение при личния лекар.

Двете пациентски организации посочват данни, че преобладаващата част от пациентите са хора с ЕР на ТЕЛК поради напреднала инвалидност, получават пенсии, които са с нисък размер, имат сериозни финансови затруднения на домакинствата и въвеждането на такава такса допълнително ще утежни семейният им бюджет. Което в перспектива ще доведе до отказ на голяма част от пациентите да търсят лекарска помощ при личния си лекар.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...