Начало / НОВИНИ / / Актуализирани са изискванията за издаване на протокол 1 А от НЗОК

НОВИНИ

Актуализирани са изискванията за издаване на протокол 1 А от НЗОК

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) утвърди нови изисквания при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни диагнози, включени в Списъка на заболяванията на НЗОК, за лечението на които се изисква експертиза (по чл. 78, т. 2 от ЗЗО), съгласно Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС).

Изискванията са в сила от 15.05.2018 г.

12 от новоприетите изисквания актуализират досега съществуващи, 4 са напълно нови.
 
Актуализараните досегашни изисквания и новите моменти в тях са:

Новите изисквания, утвърдени от НС на НЗОК могат да си видят на сайта на НЗОК:

 
www.nhif.bg, линк „Лекарства”, подлинк „За договорните партньори” –

Изпълнители на медицинска/дентална помощ,

Група I. „Заболявания по специалности“ – изисквания по т. 1, 3, 5, 6, 11, 15, 16, 18, 26, 33 и нови по т. 35 и т. 36

Според НЗОК всички промени имат за цел избора на най-добрия терапевтичен подход за конкретния пациент при индивидуалната оценка на състоянието му от водещи специалисти в областта на заболяванията.

НЗОК изрично упоменават, че заплаща до 8 шестмесечни курса на непрекъсната терапия.

След приключване на 4 годишен курс продължаването на терапията може да бъде обсъдено при случаи, отговаряще на критерии на НЗОК.

След приключване на 6 годишен курс, както и след приключването на 12 годишен курс, продължаването на терапията може да бъде обсъдено при случаи, отговаряще на изискванията на НЗОК.

Становището за това се издава от постоянен експертен съвет по неврология.

Важното е ПАЦИЕНТЪТ да се знае, че

първият и всеки следващ протокол се издава за срок от 180 дни, т.е. след тази дата пациентът няма да получи лекарството от аптеката.

При прегледа на изискванията за отпускането на лекарство, заплащани от НЗОК, може да се каже, че ограничаващи ЗА ОТПУСКАНЕТО се оказват -

възрастта - навършването на 59 години и достигане на инвалидност по степен по скалата на Курцке - 4 или 5.

Т.е. към момента за пациенти с оценка на инвалидност по Курцке - 6 и нагоре нямат достъп до това лечение.

Има и допълнителни изключващи критерии за отделните лекарства.

Към момента от НЗОК заплащат лечението с 9 медикамента -

ALEMTUZUMAB,

CLADRIBINE,

NATALIZUMAB,

DIMETYL FUMARATE,

TERIFLUNOMIDE,

FINGOLIMOD,

GLATIRAMER ACETATE,

REGINTERFERON BETA 1 A,

INTERFERON BETA 1 B.

 

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...