Начало / НОВИНИ / / 4 пациентски организации се обърнаха към новото ръководство на НЗОК за оптимизиране на процеса по издаването на протоколи за скъпоструващо лечение

НОВИНИ

4 пациентски организации се обърнаха към новото ръководство на НЗОК за оптимизиране на процеса по издаването на протоколи за скъпоструващо лечение

„Асоциация на хората с множествена склероза“ /АХМС/, Асоциация „Хипофиза“ /АХ/,“ Сдружение на болните от Болест на Бехтерев“ /СБББ/  и „Организацията на пациентите с ревматологични заболявания“ /ОПРЗ/ внесоха писмо, адресирано до д-р Румяна Тодорова. Неправителствените организации се обединиха с предложение за оптимизиране на процеса на издаването и получаването на протоколи за скъпоструващо лечение на хората с конкретни заболявания, отпускано от НЗОК.

В изложението си пациентските организации призовават ръководството на НЗОК да намери решение на този дългогодишен проблем, тъй като прекъсването на лечението  не само води до влошаване на здравословното състояние на пациентите, а и до последващи разходи, които НЗОК следва да плати за лечение на възникналите усложнения.

Конкретните предложения към НЗОК са обособени в 3 точки, в които се предлагат конкретни стъпки от страна четирите пациентски организации, насочени към облекчаване на сложната и тромава процедура. Писмото е подписано от Десислава Раянова - за АХМС,  Живко Янков - за СБББ, Ваня Добрева - за АХ и Боряна Ботева - за ОПРЗ.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...