Начало / НОВИНИ / / 17 000 хора с увреждания търсят работа

НОВИНИ

17 000 хора с увреждания търсят работа

Близо 17 хил. са хората с увреждания миналата година, които са регистрирани в бюрата по труда, като те се увеличават минимално.
ази група представлява 5% от всички безработни с регистрация в бюрата.
Агенцията по заетостта е помогнала на над 7 хил. души да намерят работа през 2015 г.

В същото време броят на раздадените безплатни винетки на хора с намалена работоспособност над 50% продължава да се увеличава и за 2015 г. са дадени 186 хил. безплатни стикера за пътуване - с над 12 хил. повече от 2014 г. Това сочат данните на социалното министерство за изпълнението на плана за заетост на хората с увреждания у нас.
 
В момента министерството би трябвало да подготвя промени за хората с увреждания, с които да им помага да работят, ако имат тази възможност, и да насърчава бизнеса да ги наема, за да не разчитат на инвалидна пенсия. Данните от доклада обаче показват, че хората с увреждания са с много ниска реализация на пазара на труда.

За последните две години в специализирани предприятия и кооперации работят средно 1528 хора с трайни увреждания, което е почти половината от заетите в тези предприятия. По националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания (приоритетно с над 71% намалена работоспособност) миналата година са работили средно на месец 1130 лица, като за тях са изразходвани 6.5 млн. лв. През 2014 г. те са били повече - средно 1760 души.

Хората с увреждания имат право на целева помощ за покупка и ремонт на помощни средства, медицински изделия и др.
 
През 2014 г. тази помощ е отпусната на 9261 инвалиди средномесечно, а за 2015 г. - на 9836. Изплатените средства от Агенцията за социално подпомагане са се увеличили от 41 млн. лв. на 52 млн. лв. за м.г.

ВЪЗМОЖНОСТ

Тази година започна новата програма за лични асистенти - "Независим живот", по която бенефициенти са общините. Очаква се социални услуги да получат 16 хил. лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване. С 15 млн. лв. от оперативната програма предстои да бъде обявена операция "Развитие на социалното предприемачество" за социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...